Z przyjemnością ogłaszam, że poprawki do najdłuższego rozdziału, XIX, zostały wprowadzone.

Dokładną ich listę możecie znaleźć w dzienniku tłumacza. Przede wszystkim, rozdział uległ skróceniu o niemal 10 stron. Najważniejsza zmiana dotyczy historii świata oraz tytułowej "iluminacji" Powierniczek. Zapraszam do (ponownego) czytania! :)

Jak Luna da, to jutro zmodyfikowany zostanie rozdział XXIII. A potem (mam nadzieję) kolejne części. Wszystko, aby dać wam jak największą przyjemność z lektury tego fika.