Pierwsze trzy rozdziały zostały poprawione. Yay!

Linki do kolejnych będą się na bieżąco pojawiać w menu po prawej stronie. Polecam również śledzenie dziennika tłumacza.