Kolejne rozdziały zostały poprawione! Wszystkie dokładne informacje znajdują się w dzienniku tłumacza.

Ze swojej strony polecam przeczytanie po raz kolejny rozdziału VIII, w którym znacząca ilość scen została rozszerzona oraz poprawiona. Jetstream is finally badass!