Dłuższa recenzja C:E, napisana przez Mordecza po opublikowaniu rozdziału VII:
C:E recenzja

The English version of C:E review by Mordecz:
C:E review